Kan et skøde ændres?

Kan et skøde ændres?
Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Der kan være forhold i et ejerskab, der gør, at navnet på et skøde skal ændres. Og det er selvfølgelig muligt – som regel med hjælp fra en advokat. På https://eboligadvokat.dk/skoede/ har vi fundet 3 af de situationer, der er mest almindelige, når der er tale om navneændringer i et skøde, nemlig skilsmisse, familieoverdragelse og ændring af ejerandele.

Ændring af skøde ved skilsmisse

I forbindelse med en skilsmisse, separation eller samlivsophør kan det være nødvendigt med en ændring i skødet. Det sker som regel, hvis den ene part skal overtage en fællesejet bolig, og den anden part derfor skal fjernes fra skødet.

Det er en forholdsvis ukompliceret sag, og derfor koster det kun 1.950 kr. ved eboligadvokat.dk.

Ændring af skøde ved familieoverdragelse

En famileoverdragelse er som regel relevant, hvis ejeren af en bolig går bort, og den dermed skal overdrages til et familiemedlem. Det kræver nemlig en ændring af navnet i skødet, så de retsmæssige og juridiske forhold vedrørende ejerskabet kan komme på plads.

Som med skilsmisseskødet er det en forholdsvis enkel sag, og det koster derfor også 1.950 kr. ved eboligadvokat.dk

Ændring af skøde ved ændring af ejerandele

Hvis en ejendom har være ejet af flere forskellige personer, så kan det være nødvendigt med en ændring af skødet, hvis en eller flere parter ønsker at trække sig fra ejerskabet – eller hvis en part omvendt ønsker at købe en eller alle parter ud.

Prisen for denne form for ændring er også 1.950 kr. ved eboligadvokat.dk

Husk tinglysningsafgiften

Selvom prisen på selve arbejdet med navneændringerne ikke er så høj, så er det vigtigt at huske, at der kommer yderligere udgifter til selve tinglysningen. Den såkaldte tinglysningsafgift. Denne pris består af en fast pris, der hedder 1.600 kr. + 0,6% af salgsprisen eller vurderingen af boligen – altid af det højeste beløb.

Står du i en situation, hvor du har brug for at få ændret et navn i et skøde, så kan du med fordel kontakte en advokat, der kan hjælpe dig på rette vej.